2. zasedání nových zastupitelů Dačic

20. prosince 2014 v 17:25 | dario |  Dačice
průběh nového dačického zastupitelstva byl opoznání klidnější, ale noví zastupitelé, kterých je asi polovina, se teprve rozkoukávají... problém se ale ukázal na konci zasedání, kdy se poukázalo na dačické školství. s tím mělo problém i staré vedení radnice, nový starosta zbytečně obhajoval neobhajitelné (počty žáků na staré - třídy 1.A,1.B,1.C a nové škole - 1.A nejsou stejné..., zdroj: zsdacice.eu a zsdacice.cz)


zz2 15.12.2014 17:05
19 zastupitelů (chybí Hergeselová, Stejskal)
cca 20 přihlížejících

Kloiber-byly už sestavemy komise? A můžeme taky někoho navrhnout?
Macků-jednáme o sestavení, ano u předsedů komisí
Kloiber-kdo to jsou a jak se vybrali?
Macků-předsedové komisí byly zvoleni Radou města, je to v zápisu z rady

Macků-zastupitelé se mohli s návrhem rozpočtu seznámit na pracovní schůzce zastupitelů
Novák-rozpočet města 2015 návrh; příjmy 137,5 mil. kč, výdaje 180 mil. kč, schodek rozpočtu z prostřednků z minulých let... (úprava rozpočtu dnes o příjem dotace na zateplení DPS cca 6 mil. kč)
Točík-do sportu jde o polovinu méně peněz než do kultury
Novák-založili jsme novou komisi pro sport, kam se mohou dávat návrhy
Říha obč. - jménem TJ Centropen se nám zdá, že podpora sportu je malá...
Macků-nemůžeme srovnávat sport a kulturu, kde v kultuře je podpora památek, MěKS, MěKnihovna...
Točík-my by jsme rádi viděli i městem placené trenéry atp.
Macků-to by ale byl asi zánik TJ...
Bartošek-...byla by to cesta k rozvrácení spolkového života ve městě
18:1:0
Novák-rozpočtový výhled 2016-2018
Stejskal obč. - nikde jsem se k tomu dokumentu nedostal, měli by jste to přečíst všem občanům
Novák-příjmy a výdaje jsou po cca 130 mil. kč na 2016 a 26 mil. kč na výdaje
Říha obč. - do roku 2018 jsem neviděl peníze na sportovní halu
Macků-výhled není tak podrobně rozpracován
17:1:1

Novák-dar pro SDH Dačice a D. Němčice po 15 tis. kč za činnosti pro město a děti
Švec,Homolka-jsme funkcionáři SDH nebudeme hlasovat
Kloiber-obdarovaní nemusí vysvětlit použití peněz, zmatek ve smlouvě, viz bod 1 smlouvy; protinávrh: obdarovaní prokáží použití peněz
Macků-obvykle to tam bývá, doplníme to
Homolka-vše řádně zaúčtujeme
17:0:0

Svoboda-OZV o poplatku za komunální odpad; 2015 - 600 kč za poplatníka a rok;
Kloiber-dávám protinávr: svoz odpadů bude zdarma, tak jako je to již v jiných městech, stojí to za diskusi
18:00 přišel zastupitel Stejskal
Antonů-netříděny odpad je za poslední roky pořád stejně drahý a tříděný je pořád dražší, v čem to vězí?
Svoboda-množství odpadu neustále roste, jak tříděný, tak netříděný
Novák-je tam navíc bioodpad, oproti minule
Švec-jak často jsou vymývány kontejnery na odpad?
Bartošek-zrušení poplatku je cca přes 4 mil. kč; rozšířil se počet míst, kdyby bylo vše netříděné, přišlo by město o příjmy z tříděného odpadu
Homolka-kdysi nám slíbili, že my v Borku budeme mít popelnice zdarma, jaký je vztah města a skládky...
Svoboda-skládku vlastní DSO a ASA platí nájem...
Homolka-je možné tuto částku pro důchodce aj. snížit?
Macků-ano, ale dnes je poslední možnost to změnit, ale jde to změnit příští rok
Antonů-kam ten bioodpad jde? ...
Bartošek-na třídění odpadu dostala ASA grand, je to buď vrstva na skládce nebo v kompostárně p. Stejskala
Kloiber-bylo více peněz vybráno než byl náklad na svoz odpadů... do budoucna bude o bioodpad zájem, viz bioplynky..., proto navrhuji poplatek zrušit
Homolka-máte na obci úředníků dost, ať nám to někdo příští rok vysvětlí
Macků-odpadové hospodářství má na starosti životní prostředí Horák, zpracuje to
Bartošek-náklady vždy převyšovali poplatky za výběr odpadu
Stejskal obč. - zrušte MP ušetříte a nemusíme platit ...
Bisová obč. - nemohli by být popelnice na bioodpad celoročně? když někdo třídí, tak mu ten netříděný odpad skoro nezbyde, mohlo by se svážet jen jednou za 14 dní...
Macků-zimním svozem bioodpadu se zabýváme, problém je s přimrznutím bioodpadu, vyzkoušíme to
18:24 přestávka na protinávrh
18:30 návrh zrušení poplatků
1:13:5
původní návrh
16:1:3

Baštář-zásady prodeje 34 st. pozemků pod šibenicí; 890 kč za m2; + snížení za kolaudaci
Stejskal-kolik je zájemců?
Baštář-cca 50 zájemců v průběhu let
Švec-rozdíl je 26 mil. kč je to podpora bydlení, ale není to pro všechny
Kadrnožka-bude se v PSP jednat o DPH na pozemky
Bartošek-nikdo neví, jak zákon dopadne
Macků-DPH bere na sebe město
Kloiber-těch 26 mil. kč platí jen město nebo na to je dotace
Baštář-vše bude platit město
Kloiber-není to škoda nezískat podporu? ...
Točík-kolik bylo před 5ti lety plánováno parcel a náklady
Macků-naposld to bylo 65 mil na 34 parcel, jsou tam v sousedství další soukromé parcely
Točík,Kloiber-proč podporujeme jen parcely pro "bohaté"?
Macků-je to běh na dlouhou trať...
Novák-průměr je cca 730 tis. kč
Kloiber-nedaleko v Rakousku je cena cca 3(?) € za m2, měli by jsme se s nimi poradit
Antonů-1m2 je 4800 kč na vybudování parkovišť, chodníků... kdy bude opravena navazující Svobodova ul.
Baštáŕ-je to v projektu, počítá se s tím
Mochar-je tu někdo ze zájemců? není
17:1:2

Baštáŕ-prodej Hradišťko kolem chaty
Kloiber-chci porovnat cenu pozemku s parcelou pod šibenicí, námět k zamyšlení...
Baštář-není tam žádná infrastruktura, pozemek je ve svahu...
18:1:0
a:n:zdržel

Baštář-prodej Dačice pod budovou
20:0:0

Baštář-koupě a VB Dačice
Homolka-633 kč za m2 a minule 250 kč za m2, proč?
Baštář-předtím to byl pozemk zastavěn a dle znaleckého odhadu
20:0:0

Baštář-prodej Dačice, viz předchozí
20:0:0

Baštář-prodej Dačice, Kapetova ul
18:0:0:2 nehl.

Tůma-neschvaluje prodej Bílkov 2,5 m2
15:0:3:2 znovu
16:0:4:0

Tůma-neschvaluje prodej Malý Pěčín, 282 m2
Kloiber-komise píše o přístupu k nějaké parcele, není to zase nějaká žabomyší válka?
Svoboda-mám tam střet zájmů, nebudu hlasovat
Novák-jde o přístup k dalšim pozemkům
Tichánek-jde o příjezdovou komunikaci, žadali o to jiní a ti to stáhli...
18:0:1:1

Tůma-prodej Lipolec, 38m2
20:0:0

Tůma-koupě Malý Pěčín
20:0:0

Tůma-koupě Dolní Němčice
19:0:0:0

Tůma-budoucí kupní smlouva Toužín
20:0:0

Tůma-koupě Toužín
19:0:0:1

Šeda-směna pozemků Dačice
18:0:01

Šeda-směna pozemků Velký Pěčín
19:0:0

Šeda-směna Dačice, Kapetova ul.
19:0:0:1

Šeda-smlouva VB Hradíšťko
19:0:0:1

Šeda-VB Dačice letní scéna
19:0:0:1

Bartošová-oprava sakrálních památek, Dačice, Bílkov
Antonů-počitá to i s letní údržbou trávy?
Mrkvičková-kdy dojde na kříž na Havl. nám.? věší se na něj cedule ...
Macků-postupně dojde na všechny...
19:0:0:1

Bartošová-dodatek č. 8 zřizovací listiny MŠ Dačice
20:0:0

Svoboda-volba přísedícího k okresnímu soudu, B. Mrkvičku
Ŕezáčová obč. - myslím, že B. Mrkvička si to zaslouží
Macků-předseda soudu žádá více přísedících
Kadrnožka-jsem pro Mrkvičku
12:5:0:3
13:7:0:0 zvolen

Svoboda-další přísedící M. Tůmová
Tůma-mám střed zájmů
Stejskal-byli jsme ostudou, Mrkvička byl 3x nezvolen
20:0:0

20:35 odešel Kloiber
Svoboda-DSO úprava stanov
19:0:0

Macků-zástupci města v ASA - Vít svoboda; Teplospol JH - M. Novák
Mochar-tady v Dačicích tam (kotelna) chodí spousta lidí, co tam nemají co dělat
Novák-můžeme zavést knihu návštěv
Kadrnožka-v roce 2012 unikly nebezpečné látky do potoka, zeptejte se tam na to
Bartošek-v té době jsem tam byl já. ASA to rozporovala, provedli tam ale nápravné opatření
Macků-vydali jsme rozhodnutí o pokutě, kterou nakonec, sníženou ASA zaplatila, ale řešila to tam i inspekce životního prostředí...
Kadrnožka-další úhyn už nebyl, protože tam už ryby nejsou
Švec-hasiči čistili tam i jednu jímku, a dával se tam ochraný nátěr
Antonů-je to ASA nebo DSO?
Bartošek-DSO je vlastník, provozovatel je ASA; Vápovka je každý rok vysazována novými rybami
Macků-mám poznamenáno, semináŕ pro zastupitele na téma skládka
Svoboda-chci poděkovat hasičům, díky
Havlík obč. - jsem jednatel rybářského svazu Dačice, zatím jsme nedostali žádné odškodnění, ale jen pokutu od životního prostředí

Macků-zprávy z rady
Točík-v rozpočtovém opatření bylo -2 mil. kč, ale nebylo poznat proč
Macků-šlo o dofinancovní DPS
19:0:0

20:56 diskuse
Točík-nechci stavět kulturu proti sportu, ale sport má méňe, v Dačicích příspěvek klesá oproti jiným městům, florbalisti nemohli trénovat...
Macků-vrátíme ten příspěvek na původní a ještě jiné změny
Antonů-jak jde příprava obchvatu města
Macků-jde o fázi záměru, navštívili jsme Centropen, byla to 1. zdvořilostní návštěva nového vedení...
Baštář-trasa kolem tratě nevyhovuje poloměrům, ale konzultujeme to
Novák-obchvat chtějí všichni
Kadrnožka-posledně jsem mluvil o situaci na hřištích, hřiště je již osvetleno, ale pořád není oploceno
Baštář-je to tzv. aktivní záplavová zóna, nechali jsme to zaměřit výškově a posoudit zda to pořád odpovídá té aktivní zóně
Novák-budeme mít novou bezpečnostní kameru, tak nemusí MP hlídat jen hřiště
Švec-za hasiče chceme poděkovat za 15 tis. kč.
Stehlík-chapu úmysl Točika, ale ten příklad srovnání kultury a sportu nebyl nejlepší
Kadrnožka-co s cestou kolem Dyje (mezi autobusovým nádražím a lávkama - na pravém břehu), bahno vs. posyp
Kadrnožka-osvětlení cesty k vlak. nádraží
Macků-je to ve výhledu s realizací cyklostezky
Stejskal-bude se řešit křižovatka na náměstí?
Macků-pracuje se na projektu
Švec-kruhák bude pořád ten malý?
Macků-ano
Kadrnožka-silnice na Jemnici u hájenky Ostojkovice, bude 7,5 m široká, opravena bude až 2016-17
Řezáčová obč. - akce Horvát, ráno hlasitě probírá popelnice a prý nosí nůž
Macků-MP na něm bude pracovat
Zelenka MP-Horvát byl už zbaven svéprávnosti
21:28 odešel Stehlík
Říha obč. - odměny trenérům, vše děláme zdarma, ale zastupitelé taky mají odměny; multifunkční hala, studie 300 tis. kč;...
Bartošek-nová hala je nereálná...
Štěpán-vláda zodpovědnost za mládež hází na města...
Havlík obč. - jak to vydá s přístavbou ZŠ Komenského
Macků-je projekt a je požádáno o dotaci
Havlík obč. - proč se tam bude přistavovat, když na druhé ZŠ jsou už teď 2 prázdné třídy
Macků-ředitel ZŠ BN řekl, že je škola plná a kapacitou jsou srovnatelné
Havlík obč. - myslím si, že je to zbytečný, není možné aby to vycházelo stejně
Macků-Telč má 18 dětí prům. a Dačice 21
Svoboda MěKS-kultura a sport se nedá srovnávat; co vybírat parkovné v Dačicích
Macků-v projektu na rekonstrukci nám. se počítá s vytvořením sítě pro parkovací automaty
Švec-já jsem pro zpoplatnění
21:59 konec
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama