Červen 2013

KMD Velká Lhota u Dačic

6. června 2013 v 15:45 | dario |  katastr
V katastrálním území Velká Lhota u Dačic, obce Volfířov, platí odedneška 6.6.2013 katastrální mapa digitalizovaná (KMD) na celém území.
Nová mapa bude přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz nebo na Geoportálu ČÚZK.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice

KMD Šach

6. června 2013 v 15:43 | dario |  katastr
V katastrálním území Šach, obce Volfířov, platí odedneška 6.6.2013 katastrální mapa digitalizovaná (KMD) na celém území.
Nová mapa bude přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz nebo na Geoportálu ČÚZK.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice