Květen 2013

katastr - nová verze Marushky

29. května 2013 v 8:11 | dario |  katastr
V pondělí byla aktualizována aplikace na prohlížení katastrálních map Marushka. Lze již vyhledat a zobrazit nejen parcely zapsané v Katastru nemovitostí se zobrazením jejich přesnosti, ale i hranice věcných břemen k celé parcele nebo k části parcely. Dále lze zobrazit body Bodového pole a to tzv. Základní i Podrobné.
Aplikace je přístupná na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

současný Katastrální úřad pro Jč.kraj, katastrální pracoviště Dačice slaví letos 130 let, více na

"V roce 1883 byla zřízena Ústřední správa pozemkového katastru. Téhož roku byl vydán zákon pro zachování přehledu katastru daně pozemkové. A bylo zřízeno na Moravě prvních 30 měř. okresů, mezi nimi také měřický okres Dačice, utvořený z berních okresů Dačice a Jemnice. Působnost byla zahájena 1.6.1883. K bernímu okresu Dačice patřilo 61 obcí a k bernímu okresu Jemnice 44 obce."

vítání ptačího zpěvu 2013

3. května 2013 v 10:23 | Hanka Uhlíková |  Pozvánky
Stejně jako my, tak i naši ptačí přátelé se letos nemohli jara už dočkat. Přestože v dubnu ještě sněžilo, oni se snažili svojí písničkou jaro přivolat. Pojďme je tedy za to společně pozdravit a přivítat. Vydejte se s námi na jarní vycházku, při které Vás zasvětíme do tajů ptačí říše.

ZO ČSOP Vysočina ve spolupráci s ČSO Vás zve
na Vítání ptačího zpěvu (International Dawn Chorus Day), a to dne
4. 5. 2013 v Telči
a 5. 5. 2013 v Toužíně u Dačic.
Vašimi průvodci budou Hana Uhlíková a kroužkovatel Tomáš Brinke.
Dalekohledy si určitě vezměte s sebou. Akce se koná za jakéhokoliv počasí.
Případné informace: tel. 734 170 810, uhlikova@fld.czu.cz.

Program:

4. 5. 2013 Telč
7:30 sraz u Záchranné stanice volně žijících živočichů Telč (v blízkosti
zámeckého parku)
7:30-9:30 vlastní Vítání (pozorování ptáků, ukázka kroužkování, soutěž pro děti)

5. 5. 2013 Toužín u Dačic
7:30 sraz u loděnice
7:30-9:30 vlastní Vítání (pozorování ptáků, ukázka kroužkování, soutěž pro děti)

Břehule říční - pták roku 2013 - http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2449