Listopad 2012

částečná DKM Matějovec

29. listopadu 2012 v 15:52 | dario |  katastr
V katastrálním území Matějovec, obce Český Rudolec, platí odedneška 29.11.2012 digitální katastrální mapa (DKM) na části území - pozemková úprava, upřesnění přídělu (JPÚ).
Nová mapa bude přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz nebo na Geoportálu ČÚZK.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice