Září 2012

částečná DKM Chvaletín

27. září 2012 v 20:55 | dario |  katastr
V katastrálním území Chvaletín, obce Písečné, platí odedneška 27.9.2012 digitální katastrální mapa (DKM) na části území - pozemková úprava, upřesnění přídělu (JPÚ).


Nová mapa je přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz nebo na Geoportálu ČÚZK.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice

KMD Urbaneč

24. září 2012 v 17:23 | dario |  katastr
V katastrálním území Urbaneč, obce Peč platí ode dneška 24.9.2012 katastrální mapa digitalizovaná (KMD) na části území - (intravilán + lesy). Urbaneč tím má digitální mapu na celém území. Nová mapa bude přístupná v nahlizenidokn.cuzk.cz.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.

KMD Peč

24. září 2012 v 17:20 | dario |  katastr
V obci a katastrálním území Peč platí ode dneška 24.9.2012 katastrální mapa digitalizovaná (KMD) na části území - (intravilán + lesy). Peč tedy již má digitální mapu na celém území. Během měsíce bude nová mapa přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.