Červen 2011

KMD Bílkov

29. června 2011 v 16:37 | dario |  katastr
V katastrálním území Bílkov, obce Dačice, platí ode dneška 29.6.2011 katastrální mapa digitalizovaná (KMD) na celém území.
Během měsíce bude nová mapa přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.


novinky v Nahlížení do KN

22. června 2011 v 17:45 | dario |  katastr
Na léto připravil ČÚZK aktualizaci aplikace Nahlížení do katastru nemovitosí, která v grafické části v záložce "Vrstvy" obsahuje možnost zapnutí barevného zvýraznění hranic parcel (jen v územích s katastrální mapou v digitální formě). Prostřednictvím tohoto zvýraznění si lze zobrazit informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad.
Zeleně jsou zobrazeny hranice, o nichž v KN evidované údaje jsou dostatečně spolehlivé a není je proto potřebné dále zpřesňovat. Červeně jsou zobrazovány hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením převážně z původní mapy z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Takové hranice je možno si nechat zpřesnit (a zaplatit) vytvořením geometrického plánu na upřesnění hranic.
Barevně odlišené hranice parcel se zobrazují v celém měřítkovém rozsahu zobrazování katastrální mapy, tj. do nejmenšího měřítka 1:5000.

BTW: poznáte, jaký výřez mapy je zobrazen? ;-).

ZŠ Boženy Němcové Dačice oslavila 50 let

20. června 2011 v 0:34 | dario |  Dačice

Základní škola Boženy Němcové v Dačicích slavila minulý týden 50 let.


částečná DKM Dolní Radíkov

15. června 2011 v 19:00 | dario |  katastr
V obci Český Rudolec, katastrálním území Dolní Radíkov - platí ode dneška 15.6.2011 digitální katastrální mapa (DKM) na části území - pozemková úprava, zpřesnění přídělu (JPÚ).

Během měsíce bude nová mapa přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz nebo na Geoportálu ČÚZK.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.