Říjen 2010

den reformace - 31.10.

29. října 2010 v 8:00 | dario |  evangnet
Den reformace (REFORMATIONSTAG) je významným evangelickým dnem. Připomíná se na památku Martina Luthera, který 31. října 1517 dle tradice přibil svých 95 tezí proti zlořádům církve na bránu wittenberského chrámu. Teze kriticky reagovaly zejména na praxi odpustků (např. Papež Lev X. vydal v roce 1515 bulu o prodeji odpustků k financování stavby chrámu sv. Petra v Římě). Luther tyto teze současně rozeslal svým učitelům, a tím dal první podnět k začátku hnutí, které si kladlo za cíl reformovat tehdejší římsko-katolickou církev - tedy k začátku německé reformace. Teze, které se rychle rozšířily mezi lidmi (bez Lutherova vědomí), vyvolaly kvůli tehdejší všeobecné nespokojenosti s církví velký ohlas. 
Zkušenost s rozporem mezi svědomím, vycházejícím ze studia Bible a oficiálním učením tehdejší církve a její praxí zažívali křesťané v českých zemích už o století dříve. Historik prof. F. Šmahel k tomu uvádí: "...ještě Luther nevěděl o husitství vůbec nic. Když se pak v polemice dozvěděl, co všechno husité chtěli, tak - jak se dočítáme - mu to zkazilo chuť k obědu a řekl: My jsme husité, aniž jsme o tom věděli. On byl opravdu překvapený, vydával pak Husovy spisy s vlastním předmluvami...". Proto je Lutherova reformace někdy označována za "druhou".
V mnoha evangelických církvích se 31. října konají slavnostní bohoslužby. Také Českobratrská církev evangelická si toto výročí připomíná neboť i ona má své kořeny v reformačním hnutí. Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučení dvou církví a to: augsburského a helvetského vyznání. Augsburské vyznání, v latině Confessio Augustana a němčině Augsburger Bekenntnis, je Filipem Melanchtonem sepsané shrnutí evangelického učení. Jedná se o jeden ze základních dogmatických spisů lutherské církve a je součástí Knihy svornosti.


č.KMD Skrýchov

26. října 2010 v 19:24 | dario |  katastr
V obci Studená a katastrálním území Skrýchov platí ode dneška 26.10.2010 katastrální mapa digitalizovaná (KMD) na zbylé části území (DKM z pozemkové úpravy tam platila již od roku 2006).

skrychov kmd


Během měsíce bude nová mapa přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.

výstava Odráška grafik a malíř

25. října 2010 v 20:32 | dario |  muzejní
V sobotu 23.10.2010 zahájila vernisáž v MMG, výstavu Josefa Odrášky, grafika a malíře ze severní Moravy. 

odraska vystava dacice
odraska vystava dacice
Josef Odráška web - odraska.vaclavek.com
Josef Odráška na ČT (2010) ceskatelevize.cz


koncert učitelů ZUŠ

25. října 2010 v 19:08 | dario |  Dačice
V pátek 22.10.2010 se uskutečnil koncert učitelů ZUŠ Dačice věnovaný tentokráte řediteli Milanovi...

zus dacice
zus dacice

wspk - balonky nad Dačicemi

25. října 2010 v 18:39 | dario |  Dačice
Na začátku týdne spoření s bankou WSPK vypustili děti do vzduchu balónek se svojí kartičkou. Budou-li mít štěstí a jejich balónek se vrátí z nejvzdálenějšího místa, můžou se těšit na další dárek.

wspk balonky
wspk balonky
wspk balonky

KMD Horní Bolíkov

25. října 2010 v 16:48 | dario |  katastr
V obci Studená a katastrálním území Horní Bolíkov platí ode dneška 25.10.2010 katastrální mapa digitalizovaná (KMD) na celém území.

horni bolikov kmd
Během měsíce bude nová mapa přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.

KMD Sumrakov

22. října 2010 v 23:27 | dario |  katastr
V obci Studená a katastrálním území Sumrakov platí ode dneška 22.10.2010 katastrální mapa digitalizovaná (KMD) na celém území.

sumrakov kmd


Během měsíce bude nová mapa přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.