Červen 2010

24. zasedání zastupitelů Dačic

28. června 2010 v 22:42 | dario |  Dačice
24.zz 23.6.2010 18h
18 zastupitelů, chybí Tůma, Fabešová, Albrecht

Fabeš-odvolání Habra pro napadení zast.a korupci
(neprošlo)

Habr-finanční výbor: závěrečný účet města bez výhrad
Schodek cca 20,5 mil.kč zaplacen z přebytků minulých let
Mj. vrací se dotace na měst.památkovou zonu 30 mil.?!

Habr-poskytnutí grantu sportovním a kulturním o.sdružením na 2010 až 2012

Habr-změna zřizovacích listin kulturních org. Kvůli veřejné službě, aby tam mohli pracovat poslaní z úřadu práce

Dvořák-prodej pozemků v Malém Pěčíně a Hracišťku; 150 a 70 kč/m2 (pod stavbou a okolí)

Dvořák-směna pozemků s Jč.krajem
Fabeš-chci znát poměr všech výměr, co již město darovalo kraji a co dostalo, již od dob Jelínka

Dvořák-prodej pozemku za kostkou cukru, 750 kč/m2 +postavení zdi nabyvatelem

Bisová-převod podílů pod panelákem

Kamír-prodej pozemků v Karlově za 110 kč/m2

Kamír-darování inž.staveb Královými v Borku městu, hodnota 1,8 mil.kč

Hájek-město přejímá dotaci z EU 9 mil.kč na porovnání lidských zdrojů, koupě softwaru na úřadování...
Na dobu 3 let.

Hájek-volba přísedících u soudu jh (mrkvička,procházková)

Hájek-prodloužení platnosti úvěru na sport.halu, kvůli problémům na kraji

20:20 diskuse

Štěbeták-chtěl bych, aby zastupitel znal náklady na to, jak zbytečně zaměstná úředníky (na Fabeše)

Štěbeták-v Patriotu je článek Kloibera, kde mě bez důkazu obviňuje

Dvořák-v tom článku je i zmínka o mé firmě, a nemá cenu tyto zavádějící nepravdy dále komentovat...

Kamír-i moje firma je tam zmíněna... Pane Kloiber, já bych nedokázal tak psát o něčem čemu nerozumím...

Marek-jak dopala tv kauza, kde neprofesionálně vystoupili úředníci a místostarosta (v kontextu grantu EU 9 mil.)

Macků-paní jsme nabídli splátky a rok je platila, po roce přišla s TV Novou, která sestřihala reportáž, reportér dokonce držel dveře, aby místostarosta nemohl vejít do místnosti...
Paní D. chtěla snížit splátky a bylo jí vyhověno

Švec-v domovince se nebude topit příští zimu? Jak je zabezpečen areál nemocnice v noci?

Hájek-jednáme s nimi, odpojujou teplou vodu, topení...

20:55

Antonů-jsou nová tel.čísla do nemocnice

Kloiber-čerpal jsem z údajů města (článek v Patriotu); v novinách byla jedna stránka moje, druhá starostova

Hájek-příště bude i společné foto (8.9.2010)

21:15

částečná DKM Stálkov

9. června 2010 v 22:00 | dario |  katastr
V obci Slavonice, katastrálním území Stálkov, platí ode dneška 9.6.2010 digitální katastrální mapa (DKM) na části území - (extravilán) - zpřesnění přídělu jednoduchou pozemkovou úpravou (JPÚ).

cDKM stalkov

Během měsíce bude nová mapa přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.