Srpen 2009

Dačická řežba

29. srpna 2009 v 18:33 | dario |  Dačice
V sobotu 29. 8. v 10h se deštivého počasí, uskutečnilo zakončení setkání řezbářů Dačická řežba 2009.
Autoři plastik předali svá díla městu. Doprovodným programem se stala ukázka a výstava hasičské techniny a historických motocyklů.


Dačice 1968

21. srpna 2009 v 5:36 | dario |  Dačice
Vzpomeneme.

3. putování do Velké Lhoty

18. srpna 2009 v 10:05 | dario |  evangnet
VERITAS
historická společnost pro aktualizaci odkazu
české reformace, o. s.

Vás zve v sobotu 5. září 2009 v 10 hodin do vsi Šach na III. putování do Velké Lhoty u Dačic
Vlastivědná vycházka po části nově vyznačené naučné stezky "Cesta valdenské a české reformace" ze Šachu do Velké Lhoty, s připomínkou kostelíka sv. Ducha v katastru obce Šach, postaveného evangelíky roku 1609.
Studánka Páně 2009

18. srpna 2009 v 9:42 | dario |  evangnet
Letošní shromáždění u studánky Páně se koná v neděli 23. srpna 2009 od 14,30 hodin. Kazatelem a hostem bude farář Bohumil Baštecký, který je znám široké veřejnosti mimo jiné i jako pravidelný host a moderátor pořadu Dobré ráno na stanici Praha Českého rozhlasu. Ve své promluvě se tentokrát zamyslí nad rozdílnými úlohami církve v době nesvobody a naopak v době svobody.

doplněno 29.8.2009


Ještě v roce 1979 byl na dvířkách Studánky Páně tento nápis:
"Dle historických dokladů stojíme zde na místě všem věrným vyznavačům evangelia Kristova posvátném. Již od roku 1503 konaly se zde při každém pronásledování evangelíků tajné bohoslužební schůze. Zde čerpala se slova útěchy a posily, zde zvlažovala a utěšovala se mysl pro víru pronásledovaných."

Dačické cukrování 09

15. srpna 2009 v 17:22 | dario |  Dačice
II. ročník hudebně zábavného odpoledne, Dačického cukrování, proběhl v sobotu 20. června u rybníka Vražda.

Airshow 09 - Dobersberg

15. srpna 2009 v 14:28 | dario |  Okolí
O víkendu 15. a 16. srpna probíhá v rámci Dolnorakouské zemské výstavy 2009 na letišti v Dobersbergu, mezinárodní letecká show.
Mezi atrakce patří např. Flying Bulls Aerobatic-Team (CZ), Blanix Team (A) nebo Peggy Krain (na fotce). Pro milovníky starých letadel je tu původní JU52 (CH), známý pod přezdívkou "teta Ju" (na osobní a nákladní lety od 1932), dnes jich existuje jen osm, schopných letu.
Airshow na letišti Waldviertel Dobersberg bylo již v roce 2005 a 2007. A vzhledem k tomu, že slaví 40 let bylo vyrobeno zvláštní razítko a výroční pohlednice.

Vylosovaný vítěz může letět proudovým letadlem s rychlostí 655 km/h.
Vstupné 10€/5€/0€, parkování zdarma.
Více na www.airshow09.at nebo +43 2843 2440.

Doplněno 29.8.2009:

fotky z neděle zde

Přišlo asi 11 tis. návštěvníků (minulý ročník 2007 - 7 tis.). Pořadatelé z řad místního klubu, dobrovolných hasičů, Červeného kříže, údržby silnic, místních zemědělců, státních orgánů a dalších pomocníků měli spostu práce např. jen s parkováním a organizací silničního provozu. Díky množství srážek v posledních týdnech, nevyšlo naplánované obrovské parkoviště jižně od letiště, a tak se náhradní rozdělo na několik částí v okolí, kde mohlo zaparkovat hodně přijíždějících aut. Silnice kolem letiště byla jednosměrná a vstupné se platilo hned při výjezdu z Dobersbergu. Tím se jistě zabránilo mnoho zmatkům v dopravě.
Českých poznávacích značek tam bohužel i přes blízkost Dobersbergu u našich státních hranic, moc vidět nebylo, ale zato českých letadel, tam byla většina. Nejznámější byl asi Flying Buls Aerobatic Team od Pardubic - www.flyingbulls.cz - skupina používá čtyři letouny typu Zlín-50 LX. Tyto letouny byly vyrobeny leteckými závody Moravan Otrokovice.

Trocha historie letecké akrobacie:
V srpnu roku 1913, skoro deset let po prvním letu bratří Wrightů, objevil ruský vojenský pilot poručík Nesterov looping. Ovšem místo aby byl pilot za svou odvahu vyznamenán, byl za "nezodpovědné řízení letadla" potrestán vězením. Smysl takovýchto odvážných manévrů pochopilo vojsko až na začátku 1. světové války. Bylo zjištěno, že ovládání letadla ve všech letových pozicích má pro bezpečnost pilota rozhodující význam. Letecká akrobacie začala být chápána jako významná součást obsáhlého leteckého vzdělání.
Letecká akrobacie umožnila získat důležité poznatky o chování letadel v extrémních situacích. Tím letecká akrobacie přispěla ke zlepšení letecké bezpečnosti.
Zatímco se první soutěže letecké akrobacie konaly již ve dvacátých letech, do své dnešní podoby se soutěžní letecká akrobacie vyvinula až v padesátých letech. Tehdy byla vypracována pevná pravidla, podle kterých dodnes probíhají mezinárodní soutěže a hodnotí se jednotlivé letové figury.

A historie označení OK:
vzniklo trochu kuriózním způsobem. Na sjezdu, na kterém se usneslo, že každá země bude mít své označení, přijela česko-slovenská delegace pozdě, a tak se stalo, že žádané CS pro Československo již nebylo volné. Vybrali si ho totiž Španělé na počest svého krále Carlose. Před naší delegací tedy ležel nelehký úkol, vymyslet označení úplně jiné... Vedoucím delegace byl tenkrát Otakar Koudelka, a někdo navrhl jeho iniciály použít jako označení.


Velká Lhota - nová věž

6. srpna 2009 v 21:39 | dario |  Fotky
V úterý 4.8.2009 se na věž horního kostela vrátila opravená věž.