Dolnorakouská zemská výstava 2009

18. dubna 2009 v 15:15 | dario |  Pozvánky
RAKOUSKO. ČESKO. rozděleni - odloučeni - spojeni.
18. duben 2009 - 1. listopad 2009


20 let po pádu "železné opony" představuje první přeshraniční Dolnorakouská zemská výstava s názvem "RAKOUSKO. ČESKO. rozděleni - odloučeni - spojeni." společné dějiny Rakouska a Česka v nejdůležitějších oblastech. Od 18. dubna do 1. listopadu 2009 se města Horn a Raabs v regionu Waldviertel a česká Telč stanou centrem nejrůznějšího dění: Horn zobrazí historii obou zemí, Raabs se bude zabývat tématem hranic a Telč nabídne pestré kulturní vyžití.
Více informací naleznete na: www.noe-landesausstellung.at nebo www.dolnorakouska-vystava.cz

TZ:

Dolnorakouská zemská výstava 2009: Rakousko - Česko
duben 2009 - listopad 2009
Horn, Raabs, Telč
Poprvé je země Dolní Rakousko pořadatelem přeshraniční zemské výstavy. Ve spolupráci s českým krajem Vysočina bude v roce 2009 ve městech Horn, Raabs a příhraniční Telči zpřístupněna výstava s názvem "Rakousko - Česko". Ve středu pozornosti bude společná historie obou zemí, stejně jako historie Waldviertlu a Českomoravské vrchoviny. Otevření "železné opony" před 20-ti lety se stalo impulsem k této první přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavě.
Obsah výstavy bude partnersky vypracován renomovanými rakouskými a českými vědci a ve všech třech lokalitách společně sestaven. Vědecké vedení převzal universitní profesor Dr. Stefan Karner. Tým českých vědců vede děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Dr. Michal Stehlík.
Výstavní fundus bude mít k dispozici širokou řadu exponátů, z nichž budou mnohé prezentovány vůbec poprvé. Exponáty z rakouských i českých státních archivů a muzeí, soukromých sbírek a objekty dané k dispozici soukromými osobami tak vytvoří rozmanitý, napínavý a srozumitelný obraz společné historie.
Horn, Raabs a Telč: Stanoviště s vlastním obsahovým těžištěm
Nejdůležitější aspekty společných dějin budou zobrazeny ve třech lokalitách - v Hornu, Raabsu a české Telči. Cílem je usnadnit vzájemné chápání, prolomit staré vzory myšlení, vykreslit rozdíly i společné prvky a objasnit návštěvníkům vzájemně propojenou historii obou zemí.
Návštěvníci se vydají na historické cestování časem bez hranic. Budou sledovat napínavé dějiny posledních 100 let, zažijí rozmanité zkušenosti na hranici, stejně tak jako kulturu centrálního středoevropského prostoru.
Horn
Horn bude místem prezentace politických dějin Rakouska a Česka ve 20. století; toho co nás spojuje i odděluje: od pádu Rakousko-Uherské monarchie, přes obě světové války, roky hladovění, bídy a hlubokých politických hrobů, nacistickou nadvládu, konec války 1945, Benešovy dekrety, hospodářskou a demokratickou obnovu, komunistické převzetí moci v Československu 1948, podepsání rakouské Státní smlouvy v roce 1955, až po rozdělení Evropy, zvlášť podél rakousko-československé hranice během "studené války".
Návštěvníci uvidí obě strany "železné opony". Zažijí pozdvižení během "Pražského jara" 1968 i jeho potlačení, západní orientaci Rakouska a jeho stálý hospodářský růst i přelom a otevření "železné opony" před dvaceti lety.
Vykreslena bude linie k současnosti, a to členstvím obou zemí v Evropské unii, až ke zrušení hranice Schengenskou smlouvou. Témata budou zobrazována symetricky - co oddělovalo, bude prezentováno odděleně; co spojovalo, společně. Každá výstavní místnosti bude zážitkem úseku dějin, kouskem identity v srdci Evropy.
Integrace v rámci Evropské unie dnes znovu vede obě země na společnou cestu. Hranice v krajině již zmizely. A co v našich myslích?
Raabs
Raabs, název obce s velkým významem. Český název "Rakousy" je odvozen od hradu Raabs (poprvé zmiňován jako "castrum Rakouz" pozn. překladatele). Češi sousednímu vévodství začali říkat "země za Rakouzem". Zde se spojuje Moravská Dyje, pramenící na Českomoravské vysočině, s Rakouskou Dyjí v řeku Dyji. Kde jinde by se mohlo téma hranice prezentovat působivěji? Hranice v přírodě, ale především v přeneseném smyslu slova - v našich myslích, hranice, značky, označování jako fyzické překážky, jako vyznačení panství ve středověku, jako zemské a státní hranice, jako takřka nepřekonatelná "železná opona", hranice obchodního a celního prostoru. Na tomto místě byla před 20-ti lety symbolicky prolomena bariéra dělící to, co bylo po staletí srostlé. Dolnorakušan Alois Mock společně se svým československým kolegou zde přestřihli ostnatý drát. Tady na obou stranách hranice cítili lidé více, než kdekoliv jinde historický význam tohoto otevření. Mnoho postavených mostů od obce k obci, od člověka k člověku dalo základ k evropské integraci, ke zrušení hranic podle schengenských dohod a také první společné výstavě.
Hranice v našich myslích jsou vícevrstvé, historicky hluboce zakořeněné, obtěžkané starými předsudky, stigmaty, symboly, ideologiemi, nacionalismem, nesnášenlivostí a odmítáním. Náboženské rozmíšky a války, probuzení národů, německý a český nacionalismus, vlastenecká vyprávění, nacismus, komunismus, identity, kolektivní ztotožnění, masové hysterie, odmítání cizího, vykonstruované identity utvářejí pohled jednotlivce na svět.
Souběžně a současně prezentuje výstava pokusy o překonání toho, co nás dělí. Od pokusů o útěk přes "železnou oponu", přes "Panevropské hnutí" ve dvacátých a třicátých letech, dolnorakouské snahy o přemostění ideologických a politických bariér, přijmutí desetitisíců uprchlíků v roce 1968, až po konkrétní spolupráci v různých odvětvích, jako je ochrana přírody a životního prostředí, turistický ruch, doprava nebo kultura.
Výstava, která se návštěvníka osloví a odhalí hranice jeho duše.
Telč
V Telči tvoří okolí a výstava jedno: malebně položená do náručí Českomoravské vrchoviny, s renesančním jádrem města. V renesančním zámku budou zobrazeny bohaté rakousko-české vztahy na poli uměleckém a kulturním: od hudby, přes literaturu,výtvarné a herecké umění až po architekturu. Jedním z témat bude i svět šlechty, měšťanstva a církve.
Známé osobnosti spjaté s Rakouskem i s Českem oživí celou výstavu: Gustav Mahler, narozený v Jihlavě, se stal známým dvorním dirigentem ve Vídni, Dolnorakušan Josef Haydn hrál zamlada v Čechách a na Moravě, Josef Hoffmann pochází od Telče a stal se světově uznávaným architektem a designérem.
Mimoto bude i architektonické kulturní dědictví součástí výstavy: renesanční vývoj města Telče
a Slavonic, vztahy brněnské a vídeňské architektury, tradice českého kubismu, vliv baroka na rakouskou i českou krajinu. Vztahy k současnosti doplní celou výstavu: radikální zlomy obou společností se zviditelní; politický vývoj se odráží v kultuře, součastně také kultura ovlivňuje dějiny.
Ale i zde najdeme odlišnosti a pojítka. Výstava otevře návštěvníkům široké spektrum společných kulturních dějin.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama