Březen 2009

16zz: dohoda o nemocnici

31. března 2009 v 23:26 | dario |  Dačice
Dnes 31.3.2009 proběhlo rychlé zasedání zastupitelů. Přítomno bylo 19 zastupitelů, chyběli Fabešová a Kotyza.
3.3. odstoupil radní Jelínek a na jeho místo po odstoupení náhradníka nastoupil další náhradník František Dvořák.
Přítomna byla i návštěva z kraje Ivana Stráská.
Zastupitelé se rychle, v podstatě bez otázek, shodli na připravené dohodě s PP Hospitals, v poměru 18 pro/1 proti.

Nový zastupitel František Dvořák, nastoupil místo Jana Jelínka.

Ivana Stráská - náměstkyně hejtmana (zabezpečování úkolů v oblasti sociální, zdravotní a národnostní problematiky).

DKM Lipolec

31. března 2009 v 10:07 | dario |  katastr
V obci Dačice, katastrálním území Lipolec platí ode dneška 31.3.2009 digitální katastrální mapa (DKM) na celém území. Část (pozemková úprava) byla zavedena již 5.12.2007.
Během měsíce dubna bude nová mapa přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz.


Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.

Jihočeský kraj má nové logo

24. března 2009 v 23:49 | dario |  Různé

Pro potřeby moderní a jednotné prezentace Jihočeského kraje byla vypsána soutěž na novou značku pro turistický region jižní Čechy. Vítězné návrhy vytvořila Helena Jiskrová, studentka VŠUP Praha. Jejich užití v úterý 17.3. schválila Rada Jihočeského kraje. "Navržená loga odpovídají naší představě o prezentaci kraje jako do jisté míry tradičního, ovšem i dynamicky se rozvíjejícího regionu," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Nový logotyp Jižní Čechy začal být využíván pro prezentaci kraje v oblasti cestovního ruchu na podzim roku 2008. Loga, která autorka vytvořila, se liší složitostí své struktury. Jihočeský kraj - logotyp pro vyšší územněsprávní celek - je nejčlenitější. Logotyp pro jižní Čechy, prezentující turistickou oblast, je méně složitý. Nejjednodušší značku získala Jihočeská centrála cestovního ruchu.
Autorka Helena Jiskrová vysvětluje význam logotypů: "Křivky mají asociovat gotickou kružbu a připomínat bohatství regionu, zachovalé umělecké památky. Zároveň symbolizují cesty, jež mají znamenat pocit vstřícnosti, otevřenosti, pohostinnosti a zachycovat i dynamický rozvoj regionu. I barevnost má své významy: modrá symbolizuje řeky a rybníky, zelená lesy, louky a zachovalou přírodu obecně, žlutá pak slunce, klid a pohodu a červená odkazuje ke kulturní a historické tradici regionu. Inspirací pro vytvoření značek mi byly pocity z dětství, z let strávených v jižních Čechách."

http://www.kraj-jihocesky.cz/archiv_aktualit.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=1718
http://www.font.cz/logo/jihocesky-kraj-predstavil-sve-nove-logo.html
http://www.jiznicechy.cz/logotyp/

částečná DKM Cizkrajov

6. března 2009 v 13:30 | dario |  katastr
V obci a katastrálním území Cizkrajov platí ode dneška 6.3.2009 digitální katastrální mapa (DKM) na části území - (extravilán bez lesů) - zpřesnění přídělu jednoduchou pozemkovou úpravou (JPÚ).
Během měsíce bude nová mapa přístupná i v nahlizenidokn.cuzk.cz.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice
www.cuzk.cz/kp/dacice.

Jarní tání na Mor. Dyji

5. března 2009 v 23:28 | dario |  Různé
Moravská Dyje dnes v Dačicích již kulminovala ve 21h, ale hladina podle stanice v Janově (cca 10km po proudu) dále stoupá.

Aktuální hodnoty zde: