Leden 2008

Muzejní čtvrtek s Marií Bohuňovskou

15. ledna 2008 v 18:42 | dario |  muzejní
Městské muzeum a galerie Dačice a Spolek přátel muzea v Dačicích Vás zvou na besedu s autorkou knihy o osudech sochaře Jaroslava Šlezingera z Jemnice:
Marie Bohuňovská: Zaváté šlépěje
doprovázeno filmem o životě a díle J. Šlezingera
Muzejní čtvrtek 17. ledna 2008 v 17,30 hod.
další informace a fotky z akce dále >>>

Katastrální mapy na mapy.1188.cz

10. ledna 2008 v 23:53 | dario |  katastr
Asi ode dneška jsou dostupné katastrální mapy ČR na mapy.1188.cz, zatím jen beta verze, po registraci.
Doplněno 8.2.2008:
katastrální mapy (KM) jsou asi z druhé poloviny roku 2007. (Jde to poznat podle částečné DKM v Českém Rudolci, která byla vyhlášena 26.7.2007, ale DKM na celém území Českého Rudolce z 29.11.2007 tam ještě není.)
Vysvětlivky ke KM:
  • černá barva ukazuje hranice KN parcel, bez doplněné ZE (zjednodušené evidence), tzn., že všechny parcely nemusí být na listech vlastnictví (chybí tam zobrazení map ZE)
  • zelená barva ukazuje DKM (digitální katastrální mapu), vzniklou novým mapováním
  • filalová barva ukazuje KMD (katastrální mapa digitalizovaná), tzn. parcely KN, vzniklé pouze překreslením starých map a doplněné o parcely ZE
Tip: nahlizenidokn.cuzk.cz (od března 2008 i s aktualizovanýma mapama, narozdíl od kat. map 1188)