Leden 2007

Mikroregion Podjavořicko zrušen

18. ledna 2007 v 22:17 | dario |  Okolí
Shromáždění členů mikroregionu Podjavořicko na svém zasedání dne 21.11.2006 přijalo usnesení, kterým ruší mikroregion Podjavořicko k 31.12.2006. (www.podjavoricko.cz)
Některé obce z tzv. malého okresu Dačice (a obec Jilem z Jindřichohradecka) přešlo pod nový mikroregion Dačicko (doplněno: novější, založen 2004).

Informace k dálkovému přístupu do katastru

15. ledna 2007 v 11:56 | ČUZK |  katastr
Ode dne 2.1.2007 jsou prostřednictvím aplikace Dálkový přístup do katastru nemovitostí (DP) zpřístupněny skenované rastrové mapy katastru nemovitostí v rozsahu celé ČR.
Na rozdíl od digitální katastrální mapy (DKM), která byla v aplikaci DP dostupná od jejího spuštění a která je průběžně v ISKN aktualizována ve stejném intervalu jako popisná data (cca 2 hod.), jsou rastrové katastrální mapy, které jsou součástí tzv. orientační mapy parcel, platné pouze k okamžiku skenování. Aktuální změny hranic parcel v těchto mapách jsou ale signalizovány zobrazením vektorové kresby zplatněných geometrických plánů. Mapové listy dotčené změnou jsou minimálně 1x ročně přeskenovány. Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) je prozatím rovněž zobrazována v rastrové podobě aktualizované ve čtvrtletních intervalech. Vzhledem k těmto okolnostem není možné považovat zobrazení rastrové katastrální mapy za zobrazení aktuálního stavu a tisk kopie této mapy za plnohodnotnou kopii katastrální mapy (na rozdíl od obdobného výstupu z DKM). V nejbližší verzi aplikace DP budou proto upraveny některé funkce a terminologie.