Září 2006

katastr - nová tel. čísla

26. září 2006 v 13:31 | dario |  Dačice
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, katastrální pracoviště Dačice, změnil minulý týden svá telefonní čísla. Místo dosavadních čísel 384 420 121, 154 platí čísla nová:
podatelna 384 401 411, ředitel 384 401 413, právník 384 401 414.
Další čísla jsou na www.cuzk.cz/kp/dacice.

pohranicni policie

26. září 2006 v 13:17 | izurnal.cz |  Okolí
Hranici s Rakouskem začínají poprvé střežit společné policejní hlídky
Alžběta Havlová, Marie Matúšů 26.09.2006 09:05
Rakouští a čeští policisté začnou od dnešního dne vůbec poprvé společně střežit státní hranici. Působit budou v Dolním Dvořišti do deseti kilometrů od státních hranic na území obou republik. Zaměří se na potírání přeshraniční kriminality a nelegální migrace, prohlídku vlaků a povolení k pobytu nebo stíhání lidí, kteří se vyhýbají hraniční kontrole.
"Do smíšených hlídek budou zpravidla nasazováni tři policisté. Byli vybráni policisté, kteří jsou dobře jazykově vybaveni, na společných seminářích se podrobně seznámili se smlouvou o policejní spolupráci, s právními normami sousedního státu, s organizací a strukturou policie České republiky a Spolkové republiky Rakousko," řekla Českému rozhlasu mluvčí jihočeské cizinecké policie Anna Stloukalová.
Policisté se budou řídit zákony smluvního státu. Například služební zbraň budou moci použít jen v nutné sebeobraně.
"Tito policisté mají stejné právní postavení jako policisté státu smluvního. V rámci smíšených hlídek jsou oprávněni nosit svou uniformu, služební zbraň a mohou používat i donucovací prostředky. Služební zbraň však mohou použít na území sousedního státu pouze v případě nutné obrany nebo krajní nouze," upřesnila Stloukalová.

DS Tyl - kostka cukru

21. září 2006 v 21:24 | dario |  eRDe TV
Vznik kostkového cukru v podání DS Tyl Dačice.
pokus eRDe TV ( regionální dačické TV ;-)